Pallet gỗ 2 hướng nâng

  1. Pallet gỗ 2 hướng nâng

Sản phẩm được bào 04 mặt đẹp và chắc chắn.

Quy cách 1200mm x 1000mm x 140mm.

Loại gỗ : gỗ tràm keo.
LIÊN HỆ : 0933967259

Giá bán: 1

Thông tin chi tiết

0901 301 477