Pallet gỗ 4 hướng nâng LC

  1. Pallet gỗ 4 hướng nâng :

Sản phẩm được bào 04 mặt đẹp và chắc chắn.

Quy cách : 1000mm x 1200mm x 157mm

Loại gỗ : gỗ tràm keo.
LIÊN HỆ : 0933967259

Giá bán: 1

Thông tin chi tiết

0901 301 477