Thanh Chèn Kính

  1. Thanh chèn.

Sản phẩm được bào 04 mặt đẹp và chắc chắn.

Quy cách : 20mm x 80mm x 1900, 2500mm…

Loại gỗ : Gỗ thông.
LIÊN HỆ : 0933967259

Giá bán: 1

Thông tin chi tiết

0901 301 477